Privacy- en cookieverklaring

Het onderstaande privacy beleid is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Rederij Peters V.O.F. (handelsnamen: Rederij Peters en Vechtdal Events), 7731 PW, Ommen, KvK: 52094324. 

Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hoe wij dit precies doen, en welke persoonsgegevens wij van u verzamelen voor welke doeleinden, kunt u hieronder lezen. 

Bekijk hier onze privacy- en cookieverklaring in PDF.

Privacy- en cookieverklaring

Het gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van onze website www.rederijpeters.nlwww.vechtdalevents.nlwww.escaperoom-vechtdal.nl en www.bushbattle-vechtdal.nl verkrijgen wij geen gegevens van u. Tenzij u via het aanvraagformulier een aanvraag doet of solliciteert op een van de vacatures via het sollicitatieformulier. Of door middel van schriftelijke persoonsgegevens bij het ondertekenen van onze activiteiten-akkoordverklaring of het ondertekenen van het contract van huur en verhuur.  

Doeleinden van gebruik

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat wij in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens opslaan. Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor: 

 • Offerte, bevestiging en factuur; 

 • Relatiebeheer, waaronder het opnemen van contact met u indien nodig of indien u hierom verzoekt.

Uw gegevens worden bewaard tot u ons verzoekt deze te verwijderen of tot dat wij ons bedrijf beëindigen. 

Omschrijving van de persoonsgegevens

Voor bovengenoemde doeleinden zullen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken: 

 • Bedrijfsgegevens; 

 • Naam; 

 • Adres; 

 • Woonplaats; 

 • E-mailadres; 

 • (mobiel) telefoonnummer

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken. Alle schriftelijke persoonsgegevens worden na maximaal 1 jaar vernietigd.

Vertrouwelijkheid & verstrekking aan derden

Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dat u hier voorafgaande toestemming voor heeft gegeven, dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij dit op basis van de wet of de overeenkomst mogen of moeten doen. 

Gegevensbeveiliging

Rederij Peters V.O.F. maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is. Wij maken hiervoor in ieder geval gebruik van een TLS-verbinding. 

Cookies

Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord dat deze website cookies plaatst op uw apparaat. Een cookie is een klein tekstbestand dat door de website wordt gebruikt om de website te laten functioneren en uw bezoek efficiënt te maken. Noodzakelijke cookies worden zonder toestemming geplaatst, deze cookies zorgen er slechts voor dat de website goed functioneert. Overige cookies die persoonsgegevens verzamelen worden niet zonder toestemming geplaatst, deze cookies zorgen o.a. voor gepersonaliseerde advertenties, verkeer analyse en social media tools. Informatie hiervan wordt gedeeld met deze marketing partners. 

Links naar andere websites van derden

Onze internetpagina's bevatten links naar andere websites. Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan om de privacy policy van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken. 

Uw wettelijke rechten

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Dit kunt u doen door een e-mail te sturen naar info@rederijpeters.nl of info@vechtdalevents.nl, of door telefonisch contact met ons op te nemen via (0529) 45 19 24 op maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur. 

U heeft de volgende rechten: 

 • Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen; 

 • Inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben; 

 • Het laten corrigeren van fouten; 

 •  Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens; 

 • Intrekken van toestemming; 

 • Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik; 

 • Overdraagbaarheid van gegevens. 

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen. 

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze policy geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent. 

Contactgegevens Rederij Peters V.O.F. (handelsnamen: Rederij Peters en Vechtdal Events), 7731 PW, Ommen, KvK: 52094324.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.